Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

Medicīnas centrs "MEDFIX" atrodas Rīgā, 11.novembra krastmalā 29, 1.stāvā. 

Visos kabinetos ir nodrošināta vides pieejamība un pakalpojumu sniegšana personām ar funkcionāliem traucējumiem. Personas ar funkcionāliem traucējumiem var patstāvīgi iekļūt iestādē un pārvietoties pa telpām, nepieciešamības gadījumā palīdzību sniedz reģistratūras un medicīnas personāls.

Papildu informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus medicīnas centrā var iegūt sazinoties pa tālruni 

+ 371 29432591.

 .